3e DNA streng activeren

Gesproken versie van deze blog

Ve

Jouw oorsprong

De Bron is jouw spirituele oorsprong. Jij bent oorspronkelijk uit de Bron ontstaan en daarom draag je ook de levenskracht van de Bron in jou. Jouw leven als mens met jouw ontwikkeling en bewustzijn is een uitdrukking van de Bron. Jij bent een uitdrukking of expressie van dat grotere bewustzijn. Anders gezegd: het grotere bewustzijn manifesteert zich in de vorm van jouw menselijk leven. Je verbinding met de Bron is daarom essentieel.

De bedoeling van je menselijke leven

Voordat je incarneerde – op Aarde kwam in de menselijke vorm die je nu hebt – was je volledig bewust één met de Bron. Je nam je voor om een deel van jouw oorspronkelijke wezen vanuit de Bron, jouw Goddelijke Essentie – als mens te ervaren. Om zo een deeltje van het grotere bewustzijn van de Bron uit te drukken in jouw mens-zijn op Aarde. Zo deel je jouw unieke Goddelijke Kern met de aarde en mensheid en leer je dit ook te ervaren in de aardse tijd en ruimte.

Parallelle levens en karma

Je incarneert meestal in een hele serie levens om zo je grotere bewustzijn uit te drukken. Elk leven is een deeltje van jouw bewustzijnsveld. Door negatieve ervaringen in verschillende levens bouw je belemmeringen in de verbinding met je Goddelijke Essentie op – die worden ook wel karma genoemd.  De meeste mensen hebben al vele levens op aarde geleefd. In al die levens komen bepaalde patronen steeds opnieuw naar voren. Iedereen heeft zo zijn eigen karmische patronen.

Blokkades oplossen en je verbinding versterken

De bedoeling van de OMnium-methode is je te ondersteunen om voorbij de belemmerende patronen te kijken door ze op te lossen. Zo kun je je weer herinneren dat je verbonden bent met de Bron. Je activeert dan het grotere bewustzijn van je Goddelijke Kern in jezelf tot in elke cel van je lichaam, tot in elk atoom, elke gedachte, elk gevoel en elke handeling.

Technieken van de Omnium-methode

Om je te helpen dit grotere bewustzijn in jou te activeren, maken we gebruik van verschillende OMnium-technieken. Deze technieken zijn in overeenstemming met de grondbeginselen waaruit het hele Universum is opgebouwd. Waar we vooral mee werken zijn drie universele krachten of energieën: ‘Mind’-energie, ‘Spirit’-energie en Fysieke energie. 

1.  Mind-energie is de scheppende intelligentie en het scheppend bewustzijn, dat ook de Goddelijke Vader-energie wordt genoemd.
2.  Spirit-energie is de liefdevolle verbinding, die alles samenhoudt en ook wel het Goddelijke Moeder-aspect genoemd wordt.
3. De Fysieke energie is de vormkracht, de energie van de Goddelijke Zoon. Deze Fysieke energie laat zich zien als prachtige vormen van lichtkristallen, wat we kristallijne geometrie noemen. Met deze kristallijne geometrie kan de Mind vormen creëren, zich zichtbaar maken en zich in de fysieke wereld uitdrukken. Deze gecreëerde vormen worden door de verbindende kracht van de Spirit-energie bij elkaar gehouden.

Uit de wisselwerking van deze drie krachten van de Bron (Mind-, Spirit- en Fysieke energie) is alles ontstaan. De wisselwerking van deze drie-eenheid is overal in het Universum terug te vinden. Dus ook in je lichaam, tot diep in elke cel. De balans van deze drie krachten is essentieel voor fysieke, emotionele, mentale en geestelijke gezondheid. Dus werken we heel veel aan het herstellen van de balans van deze drie energieën in onze meditaties en healingen.

Coherentie

Een van de belangrijkste mechanismen die we in de OMnium-methode gebruiken is het principe van  coherentie. Coherentie betekent samenhang. Het coherentieprincipe wil zeggen dat de vorm, de structuur en de energie van het menselijke leven van oorsprong in perfecte samenhang is met het grotere bewustzijn waar het een onderdeel van is. Het is de bedoeling dat jouw energie resoneert met de grotere frequenties van het geheel. In onze meditaties werken we dus veel aan het balanceren van je menselijke energie en bewustzijn met het Hoger bewustzijn. Het afstemmen en uitlijnen van de Mind, Spirit en Fysieke energie met deze aspecten van de Bron. Ook het uitlijnen van allerlei andere aspecten van je energie en bewustzijn met het grotere geheel zorgt voor een gelukkig en gezond leven.

Holografische benadering

Deze coherentie en samenhang is gebaseerd op een holografische benadering. Holografisch wil zeggen dat elke cel in je lichaam gekoppeld is aan elke cel van het Universum. Die coherentie of resonantie tussen jouw menselijke bewustzijn en het grotere bewustzijn van de Schepper-Bron, maakt dat je vervulling kan vinden in je leven als mens. Dat is een heel belangrijk principe in de OMnium-benadering.

Nulpunt-energie

Een ander principe is dat we werken met scheppende vormen, zoals bijvoorbeeld de nulpunt-energie. Het bewustzijn van de Schepper-Bron drukt zich uit in de vorm van nulpunten. Dit zijn eigen een soort energie draaikolken. Het zijn uitdrukkingen van de Goddelijke Mind. In het centrum van elk nulpunt is een soort poort van oneindige energie en oneindige scheppingskracht.
In de hele schepping is alles gebaseerd op nulpunten, tot in elke kleine cel. Een nulpunt is een scheppende vorm. Ook kan met een nulpunt energie getransformeerd en opgeruimd worden. Nulpunt-energie is de oneindige kracht van de schepping.

Oneindige scheppingskracht

Wanneer je werkt met de nulpunt-energie maak je contact met deze oneindige kracht, die in alles besloten ligt. De bedoeling is dat je de energie van al jouw nulpunten – de nulpunten in elke cel van jouw lichaam, in elk orgaan, en het nulpunt van jouw lichaam en jouw hoger zelf – gelijk laat trillen met de grotere nulpunten.
Dit noemen we het coherent maken van de nulpunten en ook wel het uitlijnen van de nulpunten met de grotere nulpunten in het Universum. Door deze uitlijning verdwijnt de scheiding tussen jouw bewustzijn en je hoger zelf of hoger bewustzijn. Je voelt je dan meer onderdeel van het grotere geheel. Op die manier kan je het grotere bewustzijn in jouw leven tot uitdrukking brengen. Of beter gezegd je laat de energie van de Schepper-Bron door jou heen stromen en je creëert en leeft je leven vanuit deze Goddelijke stroming zoals het is bedoeld. Dan ervaar je vervulling in je leven.

Liefdevolle bedoeling

Er zijn nog vele andere aspecten van de OMnium-methode te benoemen, maar het meest kenmerkende is de liefdevolle verbinding met het grotere bewustzijn en de intelligentie van de wezens die we  de Goddelijke Vader, de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Zoon noemen.

Samenwerken met de schepping

Eveneens kenmerkend voor de OMnium-methode is de zienswijze dat het Universum een levend en samenwerkend geheel is dat zich eindeloos uitbreidt en dat wordt gedragen in oneindige liefde. Belangrijk daarbij is het besef dat het Universum een liefdevolle bedoeling heeft en dat jouw bestaan er in zinvol, uniek, vervullend en creatief is. Jij bent oneindig geliefd.