Een boodschap van Rudolf Steiner – Changes in Humanity’s Spiritual Make-up

Ontkenning van bewustzijn

Er zal een tijd komen – en die is misschien niet ver meer weg – dat op een congres als dat van 1912 heel andere tendensen naar voren zullen komen en men zal zeggen: Het is ziekelijk voor mensen om zelfs maar te denken in termen van geest en ziel. De ‘gezonde’ mensen zullen alleen nog maar over het lichaam spreken. Het zal als een teken van ziekte worden beschouwd als iemand op het idee komt van iets als een geest of een ziel. Mensen die zo denken zullen als ziek worden beschouwd en – daar kunt u zeker van zijn – er zal een geneesmiddel voor worden gevonden. De ziel zal onbestaanbaar worden gemaakt met behulp van een medicijn. Vanuit een “gezond standpunt” zal men een vaccin uitvinden om het organisme zo vroeg mogelijk te beïnvloeden, liefst al bij de geboorte, zodat dit menselijk lichaam zelfs nooit het idee krijgt dat er een ziel en een geest bestaan.

Lichaam en geest gescheiden

De twee levensbeschouwingen zullen volledig tegenover elkaar staan. De ene stroming zal moeten nadenken over de vraag hoe begrippen en ideeën kunnen worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de realiteit van ziel en geest. De andere, de erfgenamen van het moderne materialisme, zal het vaccin zoeken om het lichaam “gezond” te maken, d.w.z. de constitutie zodanig te maken dat dit lichaam niet meer spreekt van dergelijke onzin als ziel en geest, maar een “gezonde” kijk heeft op de krachten die leven in motoren en in de scheikunde en die planeten en zonnen laten ontstaan uit nevels in de kosmos. Materialistische artsen zal worden gevraagd de zielen uit de mensheid te verdrijven.

(In deze laatste twee paragrafen zijn bepaalde woorden of zinnen geciteerd om Rudolf Steiner te karakteriseren als “voor” of “tegen” vaccinatie. Ieder mens moet deze uitspraken nauwkeurig en uit eigen vrije wil onderzoeken. Ten eerste in het licht van het feit dat de woorden een Engelse vertaling zijn van aantekeningen gemaakt tijdens een Duitse lezing. En ten tweede, als slechts een deel van een veel grotere gedachte. Gebruik bij uw onderzoek onze zoekfunctie om andere documenten te vinden waarin naar “vaccin” wordt verwezen, en ook andere woorden zoals “vaccineren” of “vaccinatie,” en “inoculeren” of “inoculatie. Denk … Voel … Wil. Zie volgende paragraaf. – e.Ed

Geesten van de duisternis

…. Ik heb jullie gezegd, dat de geesten van de duisternis hun menselijke gastheren, in wie zij zullen vertoeven, zullen inspireren om een vaccin te vinden, dat alle neiging tot spiritualiteit uit de ziel van de mensen zal verdrijven, wanneer zij nog heel jong zijn, en dit zal op een omweg gebeuren via het levende lichaam. Nu worden lichamen tegen het een en ander ingeënt; in de toekomst zullen kinderen worden ingeënt met een stof die zeker zal kunnen worden geproduceerd, en die hen immuun zal maken, zodat zij geen dwaze neigingen ontwikkelen die verband houden met het geestelijk leven – “dwaas” hier natuurlijk in de ogen van materialisten.

Vaccineren

…. De hele tendens gaat in de richting dat er uiteindelijk een manier zal worden gevonden om lichamen te vaccineren, zodat deze lichamen de neiging tot spirituele ideeën niet tot ontwikkeling zullen laten komen en mensen hun hele leven lang alleen zullen geloven in de fysieke wereld die zij met de zintuigen waarnemen. Uit impulsen die de medici hebben gekregen door aanmatigendheid – o, neem me niet kwalijk, door de consumptie die zij zelf hebben geleden – worden mensen nu ingeënt tegen consumptie, en op dezelfde manier zullen zij worden ingeënt tegen elke neiging tot spiritualiteit. Dit is slechts om u een bijzonder treffend voorbeeld te geven van veel dingen die in de nabije en verdere toekomst op dit gebied zullen komen – met het doel verwarring te zaaien in de impulsen die na de overwinning van de geesten van het licht op aarde willen neerdalen….

 

Rudolf Steiner

Fall of the Spirits of Darkness

Fall/Darkness: Lecture 5: Changes in Humanity’s Spiritual Make-up Schmidt Number: S-3406
On-line since: 15th January, 2008 https://www.rsarchive.org/Lectures/GA/index.php?ga=GA0177

LECTURE 5

Changes in Humanity’s Spiritual Make-up

Dornach, 7 October 1917 https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA/GA0177/19171007p01.html