Een nieuwe realiteitservaring

 Dit is de gesproken versie van deze blog

Wat is nou eigenlijk Nieuwe Realiteitservaring?

Je kunt je voorstellen dat de ervaringen die je hebt vertalingen zijn van indrukken die je hebt. Jouw bewustzijn vertaalt ze en maakt ze tot een samenhangend geheel van emoties, gedachtenplaatjes etc… als een soort script. Op grond daarvan creëer je wat je jouw realiteitservaring zou kunnen noemen.
Ieder van ons doet dat op een eigen manier. Dat heeft te maken met het bewustzijn wat je hebt  en wat je bent van oorsprong. Het heeft te maken met eerdere ervaringen die je hebt. Waar je bent op de planeet. Het heeft te maken met de condities waarin je leeft en woont en wat je overneemt van andere mensen. Het zijn heel veel factoren die de basis zijn van die ervaringen.

 

Meer dan een geheel aan ervaringen

Het interessante in de psychologie is dat men bewustzijn eigenlijk beschrijft als een verzameling van ervaringen. Ik ben het daar niet mee eens. Bewustzijn is voor mij een expressie van kosmische intelligentie die voorbij de menselijke ervaring gaat, maar als het ware wel die ervaring draagt en waarin ervaringen gekend kunnen worden.

Bewustzijn = Zijnservaring

Het kenmerk van bewustzijn is een waarnemingspunt, een zijnservaring. Doordat jij bewustzijn bent, heb je een gevoel van Zijn. Dat gevoel van Zijn is een deel van een groter zijnsveld. Je hebt de mogelijkheid om je ervaring zo te richten dat jouw gevoel van zijn als het ware op zichzelf staat.  Alsof het in een eigen bubbel zit, in zijn eigen isolement. Dit verschijnsel heb ik besproken in het Blog over de strijd tussen licht en donker.
Maar de zijnservaring zoals wij die vanuit de OMnium-methode en OMnium-benadering ondersteunen is dat de ademhaling van het bewustzijn van de Schepper-intelligentie door je heen stroomt. De liefde van de Goddelijke Vader, Goddelijke Moeder en Goddelijke Zoon stromen door jou heen.

Nieuwe realiteitservaring

De nieuwe realiteitservaring is dat elke vorm van ervaring, van waarneming die jij hebt als mens, vanuit een nieuw perspectief ontstaat. Niet omdat jij dat wilt, maar omdat zich dat in je ontvouwt. Omdat je je opent voor een nieuwe manier van beleven. Van verbinden, van creatie en van waarneming.

Oude programma’s loslaten

De bedoeling van deze tijd is dat jij jouw oude programma’s van ervaringen als het ware doorziet en loslaat. Want de manier waarop wij het leven ervaren op dit moment, is heel erg ingekleurd door 200.000 jaar manipulatie. Wij zijn fysiek, emotioneel, mentaal en collectief 200.000 jaar lang in een soort isolement gedwongen. Een ervaring van de aarde en menselijk collectief dat is losgeraakt van het grotere Bron-bewustzijn. Van dat, wat wij van oorsprong zijn.

Voor een nieuwe realiteitservaring stap je dus uit de strijd tussen licht en donker. Je lost in jezelf de strijd tussen angsten en overtuigingen op. Totdat alle belemmeringen en blokkades, zowel fysiek, als emotioneel en mentaal verdwijnen. Dat is wat wij in The Ultimate Journey ook begeleiden en met elkaar willen ervaren.

Verrassende liefdevolle nieuwe ervaringen

Net zolang tot je transparant wordt. Zodat die nieuwe ervaring, als een verrassing, als iets wat je niet kent, maar wat zich aan je aandient, zich kan ontvouwen. Die nieuwe realiteitservaring betekent dat je in alles van je waarneming een verbinding gaat zien met de liefdevolle Scheppingskracht die alles draagt. Je ziet dat alles in potentie een expressie daarvan is, afgezien van  hoe dingen gemanipuleerd zijn. Je leert er doorheen zien en voelt het stukje levenskracht en energie van de schepping, hoe beperkt het ook doortrilt.

Scheppende intelligentie

Het tweede aspect is dat je ziet dat de intelligentie van het Schepper-bewustzijn in alles aanwezig is. Het grotere kosmische bewustzijn, de intelligentie van het Universum, houdt het samen. Zorgt dat de planeet een planeet is. Zorgt dat jouw lichaam een lichaam is. Het werkt in alles door. En de vormkracht, de geometrie van de schepping, hoe gemanipuleerd deze op onze planeet ook is, openbaart zich ondanks dat toch.
In de nieuwe waarneming zul je gaan merken dat je de verbinding met die intelligentie en met die grotere realiteit als het ware in jezelf opent. Je wordt daardoor verrast en wordt als het ware opgetild door gevoelens van schoonheid. Door verbinding, door liefde, door compassie, door waarheid.

Drievoudig DNA ontwaken

Het drievoudig DNA is de voedingsbodem van de Bron die in jou leeft. Dit is de blauwdruk van jouw wezen. Die zit in je lichtlichamen, die zit in jouw oorspronkelijke DNA-structuur. Het drievoudige DNA waar wij het in een ander Blog over hebben gehad. Dit perfecte fysieke DNA ontvouwt zich als je het helpt bevrijden door het oplossen van de oude patronen van manipulatie.

Elke belemmering oplossen

Dat is wat we in de Ultimate Journey gaan doen, proberen zo te werken met meditatie, met healingen, met reflectie, en ook met supplementen, dat elke vorm van fysieke belemmering oplost. Dat de mentale en emotionele en karmische belemmeringen zover oplossen dat de ademhaling van jouw universele bewustzijn meer kan doorstromen, zodat jij hierdoor een andere zijnservaring krijgt. 

Nieuwe kleuren

De kleuren worden anders, de verbindingen worden anders, de levenservaring wordt anders. De schoonheidservaring wordt anders. Je ademhaling verandert. De manier waarop je loopt wordt anders en de aarde voelt als een dragend principe om je heen. De lucht wordt anders, de natuur wordt anders. De ervaringen van je medemens worden anders. Het is niet van tevoren te voorspellen, want het ontvouwt zich op jouw unieke manier. Op een wijze die past bij jouw bewustzijn. Dat is het ontvouwen van een nieuwe realiteitservaring en dat is wat deze tijd voor jou in petto kan hebben als je het toelaat en ervoor kiest.