Een strijd tussen licht en donker

 Dit is de gesproken versie van deze blog

De weg van de held

Er wordt veel gesproken over de weg van de held. Je ziet in heel veel films dat een mens, een wezen of superwezen opkomt voor het goede, het kwade bestrijdt en overwint. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat de wisselwerking tussen het donker en het licht, het goed en het kwaad altijd een strijd is. Het blijft ook een strijd!
Het idee dat het één altijd het ander moet overwinnen is een construct, een bedenksel, een idee dat zich diep in het menselijke collectief heeft geworteld.

 

De strijd is manipulatie

Het idee van de strijd is nep. Het Universum werkt helemaal niet zo. In het Universeel Bewustzijn is er geen strijd, is er geen licht en duister en is er geen overwinning. Universeel bewustzijn is LIEFDE! Er is alleen co-creatie. Er wordt gecreëerd in samenwerking met elkaar.

Het zorgvuldig bedachte construct van licht en donker is een onderdeel van manipulatie.
Die begon 200.000 jaar geleden, toen wezens die verantwoordelijk waren voor de evolutie van de aarde met de jonge mensheid, kozen om hun eigen weg te gaan.

Ze koppelden zichzelf en dus de aarde los van het grotere geheel. Van dat wat we het grotere bewustzijn van het Universum kunnen noemen. Ze wilden autonoom en soeverein zijn en hun eigen plan trekken. Dat mogen ze ook doen, omdat hier de Universele Wet van de vrije wil geldt.

De strijd in mythes en spiritualiteit

Het gevolg was dat deze hoger bewuste wezens een ruimte (veld) van afgescheidenheid gecreëerd hebben voor de jonge mensheid met een veel kleiner bewustzijn. In dat veld is die polariteit, die tegenstelling van licht en donker als een programma ontstaan. Dit heeft zich in de duizenden jaren tot iets vanzelfsprekends gevormd.

Je ziet dit in alle mythes, in alle sprookjes en in alle spirituele verhalen terugkomen. Door deze verhalen en avonturen telkens te herhalen op tv en in de bioscoop wordt de manipulatie in stand gehouden. Het is lastig om dit te doorgronden.

Je ziet ook in veel spirituele bewegingen zoals New Age, dat het goede wordt gezien als het licht en dat het licht het duister moet overwinnen. Ik denk dat het in deze tijd belangrijk is om te beseffen dat er helemaal niets overwonnen hoeft te worden en dat je uit die polariteit kunt stappen. Je stapt uit de strijd van tegengestelde krachten, ideeën, meningen, enzovoort.

Ahriman en Lucifer

Rudolf Steiner, een ziener die leefde van 1861 tot 1925, geeft een mooi beeld van de strijd tussen licht en donker. Hij ontleent dit deels aan Zarathustra en andere bronnen. Steiner bespreekt de strijd tussen licht en duister als een strijd tussen Ahriman en Lucifer.

Ahriman

Ahriman is de Aardegerichte kracht, die de mensheid stimuleert om in angst en in totaal isolement te leven. De mens zal zich verharden en zonder enige vorm van bewustzijn aangestuurd worden door kunstmatige intelligentie. Je ziet om je heen dat de weg van Ahriman volop bezig is zich te ontvouwen.

Lucifer

De tweede weg is de weg van Lucifer, die een tegengestelde kracht is aan Ahriman.
Lucifer is een totale ontkenning van de materie en van het lichaam. Hij verleidt de mens op een spirituele weg naar een wereld van ‘bliss’, een wereld van licht en vervulling. Je zit dan in een bol van ‘bliss’, van vervulling in zichzelf. Dat voelt heel prettig, maar deze weg koppelt je los van je lichaam en van de verbinding met het grotere universele bewustzijn.

Verlichting in leegte en stilte

Je ziet in veel stromingen op dit moment dat meditatietechnieken zich richten op het bereiken van deze staat van verlichting, wat een toestand van leegte en stilte is.
Dat lijkt erg op de richting die Lucifer de mens in wil duwen. Namelijk een staat van geïsoleerde ‘bliss’, waarin je wel een gevoel van verbinding hebt met jezelf, maar je verbindt je niet met de Schepper, met de Bron.

In die richting wordt elke gedachte, elke intentie, elke keuze, elke verbinding met iets anders dan met jezelf als een probleem ervaren. Deze toestand van ‘bliss’ in zichzelf is in wezen een leegte en elk gevoel van een contact met iets buiten je, contact met God of een Goddelijke Vader of ook maar een intentie, wordt als verdacht gezien of als iets gevaarlijks. Het is een bedreiging voor die staat van ‘bliss’.

Dat is een typisch Luciferiaans construct. Het feit dat je in die staat van verlichting een angst voelt voor het grotere bewustzijn moet alle alarmbellen doen gaan rinkelen.
Want het gaat er juist om jezelf als deel van het grotere geheel te ervaren.

De middenweg

Die strijd tussen licht en donker is dus een heel geraffineerd spel. Het is daarom belangrijk om je eigen weg te vinden. Het gaat niet meer om een strijd tussen licht en donker, maar om het bewandelen van de middenweg. Een weg die zich niet verliest in strijden noch in de polariteit van licht en donker.

Jezus en Christusbewustzijn

Rudolf Steiner zegt dat het grote voorbeeld van het bewandelen van de middenweg Jezus is geweest. Jezus heeft het grotere bewustzijn – hier ook Christusbewustzijn genoemd – volledig als mens belichaamd. Hij is in complete verbinding geweest met de Bron en door deze complete verbinding heeft hij het voor de mensheid mogelijk gemaakt zich ook te verbinden met de Bron en de Goddelijke Vader.

Hij heeft de polariteit – de strijd tussen de tegengestelde krachten – niet bestreden. Hij heeft het ook niet ontkend, maar ook niet veroordeeld. Hij heeft het gezien, gerespecteerd, maar hij is er niet in meegegaan.

Je zult bij hem geen enkel moment vinden, dat hij oordeelt, dat hij strijdt of in competitie is. Hij bewandelt de middenweg. Dat is de weg die voor ons belangrijk is. De weg die zich niet verliest in een verharding van kunstmatige intelligentie en het bewustzijn oneindig probeert te maken. Want met deze kunstmatige intelligentie krijg je het eeuwige leven, maar als een computer in een virtuele wereld.  

De middenweg verliest zich ook niet in het eeuwige leven dat je hebt in die bol van licht, wat je in een soort universeel vacuüm brengt, waar je totaal afgescheiden bent. In je ‘bubble’ van vervulling en blijdschap ben je in verbinding met jezelf, maar je bent niet in verbinding met het grotere geheel en je Goddelijke Ouderpaar – Vader-Moeder.

Wat kies je?

Het is aan ons om een keuze te maken welke weg we willen bewandelen. Kies je voor de middenweg, dan laat je de twee polariteiten – van de strijd tussen licht en donker, tussen Ahriman en Lucifer – achter je. Om de middenweg te bewandelen, ga je de innerlijke weg van de verbinding met je Universele Essentie, met de liefdevolle Vader. Je laat de Schepper-Bron in jezelf ontwaken. De Goddelijke Vader-, Moeder- en Zoonverbinding ontwaakt in elk atoom, in elke cel en resoneert in elk aspect van je gevoel en je denken. De middenweg is de weg uit de strijd. De strijd van de held is daarmee volstrekt overbodig. Er is geen strijd nodig. In deze tijd is het de uitdaging om in de middenweg te komen en uitgelijnd te zijn met je universele bewustzijn.

De Ultimate Journey: de strijd oplossen

In de Ultimate Journey gaan we elkaar ondersteunen om die middenweg te gaan. Je ziet de beide kanten. Je doorziet het spel van de twee trekkrachten. Je oordeelt niet en je verliest je er niet in.
Elke kracht die ons uit onze uitlijning houdt lossen we geleidelijk liefdevol op. We lossen ook oude ervaringen en overtuigingen in ons op, die we uit onze huidige en vorige levens hebben overgehouden.
We ruimen oude patronen en energieën op, zodat we in een staat van neutraliteit komen. Dit is niet een staat van onverschilligheid of leegte, maar een staat van creatieve neutraliteit.

De sleutel tot verlichting en ascentie

Een staat van waarheid, van liefde, verbinding, van schoonheid en van goedheid. Dat is de sleutel tot echte verlichting, de sleutel tot ascentie. Het is de sleutel van je lichtlichaam, zodat je uit de constructen, waarin de mensheid nu gevangen lijkt te zijn, stapt. Hiermee breng je bevrijding voor jezelf, maar je maakt ook de weg vrij voor anderen, om deze weg van ascentie te gaan. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensheid en voor het gehele Universum.