G-2 transcriptie van de video van deel 2

Goud in Handen    Deel 2                                                                                                                         duur  51:16 minuten

Dit is deel 2 van de serie Goud in Handen, waarin ik mijn inzichten deel over wat er gaande is.  En hoe we dat kunnen zien. Er is een gigantische 2-deling in onze samenleving. En die 2-deling hebben beiden met angst te maken. Het maakt niet uit of je voor of tegen bent. Maar hoe dan ook  we zitten met elkaar op een planeet waar heel veel angst is.  En ik wens dat de kennis van het hoe en waarom gaat helpen om deze angst op te kunnen heffen, om ervan af te komen. Om erboven te staan.

0.52 Om te begrijpen hoe de vaccin werkt, wat de spike proteïne doet, wat de bedoeling is van deze bizarre agenda moet ik echt een basis leggen met een uitleg van een breder veld. Uiteindelijk komen we uit in de micro biologie. Maar het is allemaal zo aan elkaar gekoppeld, en anders wordt het heel erg hapsnap.

1.16 Zo boven, zo beneden. Deze principe ken je natuurlijk al allemaal. Maar de betekenis is dat er deze 2 rijken zijn. En deze 2 rijken zijn met elkaar verbonden.  Het is het fysieke rijk waar wij in leven. En er is een onzichtbaar kosmische rijk waar  wij mee verbonden zijn. Elk organisme of stof straalt energie uit.  En het absorbeert ook energie via een uniek golfveld. En dat heeft op zich ook weer een bepaalde frequentie en stralings kenmerk. Levend of levenloos, er is een meetbaar, uitgebreid krachtveld dat rond alle vormen van materie bestaat. In dit plaatje zie je dit zichtbaar gemaakt door Kirlian fotografie. En het gaat erom dat er een krachtveld is dat op deze manier zichtbaar is gemaakt. Je moet je voorstellen dat wat je hier ziet, in feite de interactie is van het veld waar wij ons in bevinden en de materie zelf. Laten we het veld Chi noemen, of Orgon, of Aether of Het Veld. Er wordt vaak gezegd dat een vis niet weet dat hij in het water is, totdat hij eruit wordt gehaald. Zo zijn wij in feite ook ondergedompeld in een veld dat we Aether noemen. Want dat principe, ook al is het door mainstream wetenschap 100 jaar geleden verworpen, het is wel de basis waarop de wetenschap nu de technologie laat functioneren  tot in de kleinste deeltjes. En weet je nog, de vorige keer,  hebben we gesproken over Crispr. Hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat, het DNA muteren. Hoe kunnen ze DNA bereiken achter hun computer? En om dingen als celling (?) te begrijpen, hoe je gekoppeld wordt aan het internet of things, moet je toch begrijpen wat het veld is waar wij in ondergedompeld zijn?

3.37 Alle materie is een manifestatie van deze Aether. Die de hele ruimte doordringt en vult.  Aether is de onderliggende subtiele energetisch basis voor zwaartekracht. En verschillende energie effecten,  bijvoorbeeld micro en macro niveau. Je zou kunnen zien als een super vloeistof met een zekere viscositeit, een zekere densitie, een zekere dichtheid. Het wordt ook wel de alles doordringende energie genoemd. Waar de hele materiële wereld van gemaakt is. En het doordringt de hele ruimte.

4.20 Je kan het noemen : Prana, Orgon, Tourshon (?) Biomagnetisme. Dat zijn een paar namen die daaraan gegeven worden. Het is een zee van energie. Het is het allesomvattend veld waarin alle dingen ontstaan en waarnaar alle dingen weer terugkeren. Wetenschap heeft het een soort herontdekt als een nulpunt energieveld. Zelf vind ik dat het een andere benaming hoort te zijn. Want een nulpunt energieveld is voor mij iets anders dan eigenlijk het Aether. Het is een onderdeel daarvan.

4.55  Ik zou ook een hele avond in kunnen gaan over hoe men het kwantum fluctuatie ziet in een lege ruimte en hoe dit gemeten wordt. Maar even kort samengevat: men zegt nu dat een lege ruimte van ongeveer 30 kubieke cm genoeg energie zou hebben om alle oceanen van de wereld te laten koken. En verder onderzoek zegt dat materie wordt gevormd bij elkaar gehouden wordt door nulpunt energieveld.  En ja, dat klopt voor mij dan ook wel weer want nulpunten houden inderdaad de boel bij elkaar. En ik wil dit vanavond met jou delen en laten zien hoe dat inderdaad allemaal zo prachtig samenvalt.

5.42 We zitten op het werk van Dan Davidson. Kan ik achter staan. De Aether is een super vloeibaar medium dat de hele ruimte doordringt.  En je zal zien waarom het vloeibaar voelt.  De aether is een medium dat in zijn verschillende modi, de bouwsteen is van het fysieke universum. Een van zijn modi is verantwoordelijk voor alle bekende grovere natuurkundige krachten zoals magnetisme, elektriciteit, elektrische lading, zwaartekracht, traagheid, en de sterke en zwakke kernkrachten.  De Aether is een medium dat beheersbaar is voor de menselijke geest, het kan worden gemanipuleerd door menselijk denken en bewustzijn. En dat is heel belangrijk. Het is een medium dat kan worden versterkt en gemanipuleerd tot elke kracht of manifestatie door het gebruik van materialen, vormen en grovere krachten. Dus je ziet dat het medium, het Aether door iedereen gebruikt kan worden. Machinaal, maar ook door je geesteskracht.

7.15 Het is ook de poort naar intuïtie. Het is de poort naar niet lokale informatie, dus informatie buiten ons veld. En het is natuurlijk functie die we allemaal hebben en ook uiteindelijk het collectief vormt die ons weer verbind. En ook waar wij ons mee verbonden kunnen zijn aan een niet lokale rijken.      Dus op plekken zoals voorbij onze planeet. Tot helemaal  het einde van het universum. Want de Aether houdt niet op. Het is een veld. Het is een bewustzijnsveld.

7.56 Ja, en Tesla wist dat natuurlijk. En hij maakte daar gebruik van. En dat werd natuurlijk vernietigd. Maar ondertussen werd zijn informatie, zijn kennis wel degelijk gebruikt. Dat ga ik je laten zien. maar we gebruiken in feite dat veld allemaal, we gebruiken dat wanneer we telepathische informatie ontvangen, gebruiken dat wanneer we pendelen, gebruiken dat wanneer we mediteren, wanneer we bidden bijvoorbeeld, wanneer we een healing doen op afstand of een healing van dichtbij. Het aether  veld is de basis waar alles plaatsvindt. En op een gegeven moment zijn er apparaten in de wereld gekomen die dat duidelijker en zichtbaar maken.

8.49 Bijvoorbeeld radionica. Dit veld wordt door radionica gebruikt in de vorm van bioresonantie apparaten. Of wat mesologen gebruiken om je meridianen te meten en de trilling te zien op hun apparaat. Of te horen met een bliepje met bepaalde stoffen die ze dan in een potje hebben. En daarmee kunnen ze het veld meten wat je dan hebt. Het is gewoon een diagnostisch middel. Een hulpmiddel. Maar radionica is ook de bioresonantie apparaten die je tegenwoordig hebt: de scio(?) of de starlight. Er zijn er gewoon zo ontzettend veel van zulke apparaten op de markt momenteel. Ik heb een heel mooie pdf en dat kun je downloaden op mijn website en kun je gewoon de basis daarvan zien.  het is heel interessant en heel boeiend om te zien wat de informatie is, de achter grond is hiervan. En wat je daar ook ziet is de Lakovski multiwave Oscilator. En ook dat is een vorm van radionica.

10.10 Dus bijvoorbeeld ook, ik moest er ineens aan denken, familieopstellingen. Hoe komt het toch dat jij, wanneer je opgesteld wordt op een bepaalde plek van iemand, dat je direct weet wat die persoon gevoeld heeft of hoe die persoon gedacht heeft. En welke handelingen die verricht heeft. En via een opstellingen kun je dat gewoon ervaren. Terwijl die persoon allang en breed overleden is. of het is iemand in de familie die misschien zichzelf nooit kan uiten. En toch is al deze informatie aanwezig. Dus het is gewoon een boeiende materie.

10.59 Maar deze radionica kan ook informatie zenden. En we hebben gezien dat onze cellen transistoren zijn. Wij zelf zenden informatie uit en we ontvangen weer. En die radionica apparaten doen precies het zelfde. Die maken gebruik van het aether veld. Om inderdaad informatie uit te zenden maar ook te ontvangen. En de persoon hoeft niet in de buurt te zijn daarvoor.  Een haar of een druppel bloed of een foto of een naam alleen al, op een papiertje is al voldoende  om die informatie te versturen.

11.43 Laten we even kijken naar het schema wat Burkhard Heim heeft bedacht. Dat is de theorie waarop radionica gebaseerd is. Burkhard Heim heeft een basis principe uitgelegd. Hij zegt dat er een mind is, dat is dat gele deel daarboven. En matter, dat is dat blauwe deel daaronder. En je ziet dat time, tijd, daaraan gekoppeld is. interessant he. Dat time en matter en fysieke materie eigenlijk aan elkaar gerelateerd is. En daarboven zie je dat er geen tijd bestaat. Minder  tijd. Andere tijd. En dat veld zie je dikker en zwaarder aan de onderkant en ijler aan de boven. En dat veld heeft hij in tweeën gedeeld en elk deel heeft hij onderverdeeld in 6 sub categorieën van densiteit. Viscositeit of verdichting. En er wordt ook wel eens gezegd zwaartekracht. De term zwaartekracht vraag ik mij af of dat niet eigenlijk bedoeld is als verdichting.  Dit veld bevat eindeloze informatie. Eindeloze mogelijkheden.  En het is eigenlijk een soort grote zandbak waar we in zitten. Waar we van alles en nog wat met dit spul kunnen gaan maken en creëren.

13.14 Moet je je voorstellen dat die lagen niet zo precies in elkaar overgaan. Loopt een beetje in elkaar door. Je ziet dat het veld aan de onderkant wat donkerder is en boven wat ijler. Maar het is het creatieveld waar we in zitten.  Ja, dat veld is eigenlijk helemaal gevuld met fotonen.

13.43 Dat zien we niet altijd, maar het is zo. En omdat fotonen de kleinste elementaire deeltjes zijn in het heelal, kunnen zij meer informatie opslaan dan alle andere vormen van materie. zelfs de cellen van ons lichaam gebruikt licht om met elkaar te communiceren. In de biotonen van de cellen licht meer licht opgeslagen dan in de DNA moleculen van het gehele menselijke genoom.

14.16  filmpje  manipulatie en misinformatie     15.37

Ja, mooi. Niks veranderd. Gedachten creëert. Toch wel interessant dat er toen al en nu nog steeds zoveel anti, of tenminste propaganda wordt gevoerd tegen ‘kwakzalverij’. Tegen alles wat natuurlijk is of een hoger bewustzijn heeft. En dat heeft te maken met dat er een agenda is die veel langer bestaat. En de bedoeling is dat wij allemaal hetzelfde denken. Kijk, ons bewustzijn vloeit in onze omgeving. En als we iets bedenken of wanneer we iets creëren, of als we ergens over fantaseren. Maar ook als we iets horen of als we iets lezen of als we ergens naar kijken , dat heeft allemaal een effect op het veld waar we in zitten. Zeg maar dat zand waar we mee kunnen kleien. En samen als we veel mensen samen hetzelfde denken, dan is het krachtveld veel groter. Dan is de creatiemogelijkheid veel sterker. Er zijn allerlei onderzoeken die dat beamen. Die ons laten zien hoe krachtig dat is.

17.02 Laatst zag ik de film van George Orwell. Weet je nog, de Thought Police. Je mocht niet denken. Waarom zou dat zijn? Je mocht niet zelf denken. Wat is daar dan zo gevaarlijk aan zelf denken? Tja, zelf denken, het ergste wat je kan doen, kennelijk.

17.36 Dus we moeten niet zelf denken. We mogen niet fantaseren. We mogen niet dagdromen. We worden voortdurend bezig gehouden, afgeleid. Er is eigenlijk nooit tijd voor stilte. Er staat altijd wel een tv aan, een radio.  En je bent altijd bezig jezelf eigenlijk te vermaken. En zelfs inslapen wordt gedaan met muziekjes of informatie. Zie je, hoe dat gedaan wordt.

18.10 Dus ons veld is helemaal verbonden met ons energieveld om ons heen. Dat kun je zien aan het aarde raster. Dat zijn allemaal lijnen. Hier kun je zien hoe onze lijnen doorlopen in het veld van het aarderaster. Maar ook hoe die lijnen ook Leylijnen worden genoemd. Daar heb je misschien wel van gehoord. Het  zijn magnetische banen van energie. En die banen lopen op de aardoppervlakte. En eigenlijk ook in de diepte. En er zijn meerdere punten die van geografisch belang zijn. Omdat ze dus met elkaar verbonden zijn. Er zijn punten tussen.

19.04 En de aarde is net als de mens. Of de mens is net als de aarde. Hebben van die meridianen lijnen. Die leylijnen zijn eigenlijk de meridianen van de aarde. En zoals wij acupunctuur punten hebben, zo heeft de aarde ook acupunctuur punten. Het zijn de kruispunten die eigenlijk de nulpunten vormen in de aarde. Dus ook de acupunctuur punten in ons lichaam zijn eigenlijk ook hele kleine nulpunten.

19.35 En het is allemaal bedoeld en zo bedacht. Die piramides staan allemaal op bepaalde plekken. En dat is niet voor niets. Die zijn verbonden met het aarde raster. En met het veld. Zoals ook de leylijnen en onze meridianen ook allemaal met elkaar verbonden zijn. Dus als je bv een bepaald orgaan zou willen herstellen, dan kun je dat in het oor doen. Maar je kunt het ook in je voet doen. Of je kunt het op de plek zelf doen. Er zijn verschillende plaatsen waarop je dat zou kunnen doen omdat het allemaal met elkaar verbonden is.  Zo is dat ook met onze aarde.

20.18 En je ziet dat de piramiden hebben ook een bepaalde verbinding op de aarde, maar ook in de kosmos. Je ziet dat ze ook verbonden zijn met de sterren en dat het niet ophoud hier op aarde. Dat is in ieder geval wat ik hier wil laten zien. Dit is niet alleen maar in de oude tijd, dat doen ze nu ook.

20.40 Deze ken je waarschijnlijk ook, deze obelisken. Die staan eigenlijk op allerlei plekken op de aarde. Ga maar kijken hoeveel er zijn. En waar ze precies staan. Ze staan altijd daar op de plekken waar macht uitgeoefend moet worden. Je ziet ook dat ze banen trekken. Cirkels met banen.  Dat is eigenlijk alleen maar om de energie te versterken en te bekrachtigen. Je kan het gewoon zien als acupunctuur naalden, in de aarde, in de aether, in het aarderaster.

21.19 Je kent het vast wel die leylijnen in Engeland. En de verbinding van verschillende plaatsen in Avebury en dat verbonden is met Glastonbury dat weer verbonden is met St Michaels Mount. en dat is weer allemaal op 1 lijn met de Bury van sir Edmonds Abby. Dan hebben we een andere kruising

21.54  en dat is de Worstland (?) Chapel in Schotland. En als je dat ziet, dat is weer verbonden met de kerk in Sartre, in Frankrijk.  En daar zie je weer  die prachtige geometrieën dat is ook niet voor niks. Dat zijn allemaal punten en leylijnen. En heel vaak zetten ze daar stoelen neer, precies op die labyrint van zo’n kerk. Maar je ziet, dit zijn super krachtplekken. Het is ook niet voor niets dat het daar gemaakt is waardoor je daar verbinding kan maken. Helemaal met je hoger zelf en helemaal verbonden met allerlei lagen op het moment dat je daar precies in het midden staat. Heel veel kerken hebben die leylijnen en zijn precies op die leylijnen gebouwd. Niet voor niets, deze kennis bestaat al heel heel heel erg lang.

22.52 Dus je hebt , weet je nog, in dat filmpje van “Jij, de onwetende tovenaar”,  het filmpje van de egregore.  Egregore zijn eigenlijk ook van die krachtplekken. En dat kunnen positieve krachtplekken zijn en dat kunnen negatieve krachtplekken zijn. Het gaat erover dat op het moment dat je op zon kruispunt hebt, van die leylijnen, dan ontstaat er een krachtveld. En afhankelijk van wat je daar doet, van welke intentie waarmee je daar mee bezig bent ontstaat er eigenlijk een soort energieveld.

23.27 Die energievelden zijn eigenlijk net als de chakra punten in ons lichaam.  wij hebben chakra’s, wij hebben leylijnen,  wij hebben meridianen, wij hebben bij die meridianen punten. En zo heeft de aarde dat precies hetzelfde. En dan zie je dat de aarde en de mens eigenlijk 1 geheel is.  We zijn hetzelfde. Het is dat wij het niet herkennen, soms. Dat de aarde een levend wezen is zoals wij dat ook zijn. En we hebben het de hele tijd over nulpunten

24.03 Laten we even kijken wat dat nou precies is. Een nulpunt is een soort donut. Ik gebruik dat vaak in mijn meditaties. Dit is een heel mooi plaatje daarvan. De energie van een nulpunt beweegt van boven naar beneden, hij zuigt zo naar beneden, gaat aan de onderkant naar buiten en komt weer naar boven en zuigt weer naar beneden. Maar hij doet ook het tegenovergestelde. Hij kan ook van beneden naar boven gaan. En hij draait ook om zijn eigen as heen. Dit is gebeurt allemaal in een nulpunt. De hele tijd. Fascinerend vind je niet, hoe dit eruit ziet. En afhankelijk van hoe hij beweegt, dus als hij van boven naar beneden gaat, ruimt hij op. Zo wordt een banaan ook opgeruimd, verteert. Door dat de energie wordt opgeruimd van boven naar beneden. Maar als iets groeit, als iets energie krijgt, krijgt hij dus energie van beneden naar boven. Dat is een regeneratie proces. En dit is de basis van het leven. Dit zit in het aether, impliciet.

25.23 Dus je ziet dat alles dit systeem heeft. Alles is een nulpunt. In het universum zien we dit als een zwart gat. Dan kijken ze van boven naar beneden en dan denken ze: oh, alles verdwijnt in het zwarte gat.  Maar als je van beneden kijkt, dan zie je dat er energie uit komt. Dat is dus het tegenovergestelde van een zwart gat. Dat geeft juist licht. En je zou eigenlijk zo kunnen zeggen dat dat een ster zou kunnen zijn. Maar alle organische materialen bevatten  nulpunten. En dit is heel belangrijk wanneer we gaan kijken naar nano deeltjes, naar grafeen. Naar hoe dit in ons lichaam een plek vind of krijgt door de invloed van buitenaf. 

26.20 Maar laten we nog eens teruggaan naar het aether veld. Dat aether veld kun je gewoon zien als water waar zo’n eendje op drijft. En er ontstaat een soort draaikolk in energie. Als die draaikolk sterker wordt, dan trekt hij het water aan, naar beneden. Met badeendje en al, naar dat ene punt.  Wat ik hiermee wil zeggen is dat de aether alle informatie bevat van wat je ook in de natuur ziet. Je ziet het allemaal weer terugkomen. Dus  niet alleen in een klein nano deeltje, maar je ziet het ook bijvoorbeeld hier op aarde. Je hebt van die prachtige plekken op aarde waar gewoon een gat ontstaat waar het water in weg vloeit. Maar we hebben ook sinkholes. Die kunnen gewoon heel spontaan ontstaan. Kijk eens naar hoe rond deze gaten zijn. Hoe precies symmetrisch. Het is niet ovaal maar een perfecte cirkel. En ik heb het idee en vermoeden dat daar precies op deze plek een nulpunt is ontstaan vanuit het aarderaster. Wat een zuigende aantrekking heeft gehad in de aarde waardoor je ineens een gat hebt.

27.42 Maar laten we even kijken hoe dat eruit ziet in een menselijke cel. Dus een nulpunt in een menselijke cel.  In de kern van de cel zie dat daar een heel klein nulpuntje is die eigenlijk de cel draaiende houdt. Die geeft  energie aan de cel. Er zitten ook  nulpunten in de hele kleine deeltjes van je DNA. Je hebt ook grotere nulpunten in de cel maar ook elk deeltje, elk organisch materiaal bevat een nulpunt in zichzelf. En die nulpunt is eigenlijk de energiegever van de cel. Dat is de reden dat we punt 7 volt hebben. Want waar zou dat anders vandaan komen.

28.25 Laten we kijken hoe die nulpunten nog allemaal in onze omgeving, materie een rol speelt. Een nulpunt in een cel en in elk deeltje van die cel zitten allemaal kleine nulpuntjes. En als je nu bv een lever hebt, die zit vol met cellen. Elke cel in die lever heeft een nulpunt. Maar die lever zelf heeft ook weer een nulpunt. En ons lichaam zit dus vol met nulpunten. En wij zelf vormen zelf ook weer een nulpunt. En alle mensen hier op aarde dragen allemaal hun eigen nulpunt. Alle materiaal heeft een nulpunt. En de aarde zelf heeft ook een nulpunt. En die aarde is een onderdeel van ons melkwegstelsel. En ook die is een nulpunt. Elk cel, orgaan, mens, aarde, melkwegstelsel, universum, overal vind je die nulpunten. En die nulpunten houdt eigenlijk het hele systeem bij elkaar.

29.30 En je moet je voorstellen een nulpunt is ook een chakra. Een deel van je systeem is een groter nulpunt. En al die nulpunten in ons veld maakt weer verbinding met het geheel in de kosmos. Eerst de aarderaster en uiteindelijk met de hele kosmos. Dus met dit plaatje zie je dus hoe alles met elkaar weer verbonden is. Het kleinste deel is weer verbonden en eindigt weer in het universum. Dus vanuit het kleinste kleinste deel, de atoom, cel, mens, planeet, melkwegstelsel, het universum, het aether veld is gevuld met nulpunt. En zo wordt eigenlijk alles met elkaar vastgehouden en in eenheid gebracht.

30.34 Je ziet hier dat nulpunten verbindingselement is in het aether veld. En al deze nulpunten, al deze lijnen, al deze kruisingen die geven dan weer een nulpunt. En zo is eigenlijk alles met elkaar verbonden. De hele tijd. En dit is belangrijk, want ook al horen we dat niet op school, er wordt absoluut gebruik gemaakt van dit systeem. Alles is met elkaar verbonden. En alles is een herhaling weer. In het kosmisch veld. Dus je krijgt het kleine dat weer een replica is van het grotere. Dit is wanneer het organisch is. En dan kun je zien dat die nulpunten op een gegeven moment een manier is om je te verplaatsten. Ik laat zo meteen Caroline Cory aan het woord en zij legt uit hoe nulpunten gebruikt worden door bv ET’s.  interessante hypothese.

31.48 filmpje van Caroline      34.09

Dus zo zien wij eruit, allemaal leylijnen. En alles is weer verbonden met de aarderaster, onze zenuwstelsel en de fascia. En waarom ik dit nu nog een keer herhaal om dat ik dit later gebruik als informatie wanneer we gaan zien en kijken naar de bepaalde uitwerkingen die mensen hebben door de vaccinatie. Dus dit is gewoon heel belangrijke informatie. Vandaar dat ik het nogmaals met jullie doorneem.

34.54 Geometrie vertaalt door klank en licht dat is een belangrijk element. Dat hebben we de vorige keer gezien. En ik heb begrepen dat niet iedereen begreep hoe je dit nu krijgt door klank en licht. En ik wil je dus een kort filmpje laten zien van hoe bijvoorbeeld poeder of zand op een plaat, dat trilt door een bepaalde frequentie, krijgt een bepaald patroon. En afhankelijk van de bepaalde frequentie veranderd het patroon. En wat ik hiermee wil benadrukken is dat al deze patronen en nog veel meer, zit qua informatie al in het veld.  Dus je ziet dat dingen zich herhalen. We zien bepaalde dingen weer terug, bv door deze trilling op de trillingsplaat, maar ook door de geometrieën. Het is een wisselwerking. De geometrie reageert op een frequentie. Maar wanneer je naar een geometrie kijkt, heeft dat ook een frequentie. Want het is allemaal informatie.

36.00    filmpje zand op trilplaat              

36.44 Het idee is duidelijk. Nogmaals geometrie heeft een mathematische formule en informatie en het aether kan het weer terug geven door een reactie ergens op. Dat is een belangrijk aspect hiervan.

37.03 We hadden het de vorige keer gezien over hoe ze dus de DNA kunnen edditen, dat Crispr. Dat kunnen ze gewoon achter hun scherm doen. Daar gebruiken ze in feite het aether veld om die informatie te veranderen. Nu hebben we hier Luc Montagnier, viroloog, geprezen,  Nobelprijs winnaar, maar ook vergruist. Want hij had zo zijn bedenkingen over het vaccin. Hij zag het helemaal niet zitten. En hij betwijfelde ook of de covid wel een virus is. het is sowieso de vraag of er een virus is zoals men nu probeert wijs te maken. Maar LUC Montagnier heeft uiteindelijk iets heel bijzonders gedaan. Een paar jaar geleden heeft hij bewezen dat hij DNA kan teleporteren van Parijs naar New York.  En daar heeft hij veel aandacht voor gekregen. Het bijzondere is, dat dat eigenlijk hetzelfde netwerk gebruikt zoals die nulpunten die Caroline uitlegde. Je hebt een DNA hier, en poef! Hij verplaatst zich en is gewoon op een andere plek weer terug te vinden. In het kwantum veld zie je ook dat kwantumdeeltjes kunnen ontstaan. En poef!  zijn ze weg en zijn ze ineens ergens anders. Men kan niet volgen waar dat heen gaat. Maar omdat dat in het aether veld een net is.  Een onzichtbaar veld en een netwerk en het heeft absoluut banen. Het is niet zomaar random. Het heeft absoluut een bepaalde richting en koers. En dit is nu net als radionica. Je kunt met het bloed van iemand, of met het DNA van iemand in een apparaat informatie sturen precies naar die persoon. Want iedereen heeft een specifieke trilling. Dat is heel interessant om hier bewust van te zijn. Je kunt dus heel specifiek iets sturen naar iemand. Nou moet je heel goed luisteren wat ik hier zeg, want wat betekent dit. Als je dat kan versturen in de aether. Want betekent het dat je DNA kunt versturen van de ene plek naar de ander.

39.52 Dus die DNA teleportatie is een elektromagnetisch signaal wat verstuurd wordt dmv water.  Hij heeft het opgelost in water en het is weer terug gevonden in een buisje waar dus die informatie naartoe gestuurd is. dat is eigenlijk het hele verhaal. En Jacques Benefiste is degene die daarmee begonnen is. in 1888 is hij overleden en toen is Luc Montagnier dat over gaan nemen. En het gaat over water memorie. Ze maken gebruik van water als een basiselement. Je ziet water en dat aether dat lijkt wel op elkaar. Je ziet dat eigenlijk dat het ene een materiële expressie is van de ander. En als dat kan, dan snap je ook dat hoe wij denken, hoe wij dat collectief vormen met elkaar, hoe dat absoluut heel belangrijk is over hoe wij ons gaan vinden. Waarom denk je dat er zoveel propaganda is, zoveel informatie is, zoveel dingen. En of het nou in main stream is of dat het gewoon in het social media sector is. het maakt niet uit. Maar je wordt de hele tijd gebombardeerd met : oh, mensen zijn overleden hier, mensen zijn overleden daar, deze mensen hebben zus symptomen, zo symptomen. Al die maskers, al die beperkingen. Ze doen dat expres om ons de demoraliseren. Het is gewoon allemaal in hun plan. En nu is het aan jou de vraag: hoe ga je hiermee om, als je dit weet.

41.44 En in feite creëren we met z’n allen een bepaalde ervaring. Maar dat niet alleen we gaan zien hoe ze dit veld op een andere manier gebruiken. Misbruiken mag je wel zeggen. We hebben de HAARP. Het HAARP is een project dat heet Hoogfrequente Actieve Aurorale Research  Program. Dus HAARP. En het is oorspronkelijk een gezamenlijke inspanning van de luchtmacht en de marine. En ze hebben het overgenomen van natuurlijk Tesla. De HAARP staat normaal gesproken uit 180 antennes van 123 m lang. Die samen een reusachtig bestuurbare antenne vormen. En ze sturen zeer lage frequenties. Dus Very Low Frequenties. VLF golven. Zo in de atmosfeer. En hoeveel energie waar we het hier over hebben zijn 3.6 miljoen Watt die volledig output injecteren op een plek die ongeveer 20   breed is en 4 km diep en ongeveer 30 km hoog. Dat is ongeveer de reikwijdte van die HAARP. En het is een gebied dat ongeveer 500 km van    ligt in Amerika. Maar over de hele wereld zie je van die plekken staan. En ze zijn met elkaar verbonden. En wat ze doen is dat ze de lucht beïnvloeden, de atmosfeer beïnvloeden, ze kunnen de atmosfeer opwarmen. Ze kunnen aardbevingen veroorzaken, ze kunnen het laten regenen. Ze kunnen het laten waaien. Ze kunnen vulkanen laten uitbarsten. Dat is wat ze kunnen met de HAARP. En dit zijn zulke velden. Verspreid over de hele wereld. En je ziet dat ze niet toevallig op bepaalde plekken zijn. Ze zijn er om elkaar te ondersteunen in het veld dat ze met elkaar creëren. Ik deel een klein stukje van de video van    Ashley waarin iemand uitlegt wat die velden zijn en hoe die werkt.

44.26    filmpje HAARP  

45.36 Elebertry without walls (?). En ik weet niet of je je nog kan herinneren dat er regelmatig bepaalde soort vis of een bepaald type vogel zomaar neerviel. Of dood aanspoelde. En het is gewoon specifiek 1 soort. En ik ben heilig van overtuigd dat ze, zoals ook radionica gebruikt wordt om informatie te sturen, heel specifiek ook bepaald DNA uitproberen op bepaalde typen species. Om gewoon 1 type species uit te roeien. Inmiddels hebben ze zoveel DNA monsters in hun lab door al die PCR testen die we nu allemaal gezamenlijk doen over de hele wereld, dat ze nu best wel een waanzinnige data bank hebben aan DNA species. En ze kunnen op die manier heel gericht van alles en nog wat toe sturen. En die man verteld ook wat later in dat stuk, dat was in 2019 in april, deze opname, dat hij dus ook verwacht dat ze een bepaalde virus uitsturen waardoor mensen last krijgen van hun luchtwegen. En dat ze op die manier een bepaalde pandemie gaan creëren. Dat wist hij toen al te vertellen. Het is maar dat je het weet. Ik weet ook dat we daar op een andere manier mee om kunnen gaan. En ons daartegen kunnen beschermen omdat we bewust zijn. Wij hebben een bewustzijn. Wij zijn ook krachtige wezens. En wij kunnen daar ons best wel tegen beschermen. We moeten ons loskoppelen van dit veld van angst, dit veld van informatie, dit veld van energie. En op YouTube is ook een meditatie die ik in begin 2020 heb opgenomen. Omdat ik dit precies heb aangevoeld. Ik kon voelen dat er een soort golf was boven ons. En die gaf een soort druk op mijn longen. En ik dacht dit is niet normaal. Dit komt van buitenaf. En ik koppel mij bewust los van dat veld. En deze meditatie heb ik uiteindelijk opgenomen omdat zoveel mensen er last van hadden en ook nu er zoveel baat bij hadden. Dus mocht je wat voelen, ga gewoon kijken op mijn YouTube kanaal. Ik zet hem ook op mijn pagina zodat je hem terug kunt vinden. En dat is ook eigenlijk een manier om je los te koppelen van dat veld.

Nou er is zoveel te vertellen en ik rond het voor vanavond af. Want je begrijpt dat dit is een basis om te snappen hoe het systeem werkt in ons en dat het eigenlijk er heel anders uitziet dan je wellicht denkt. Want die shedding bijvoorbeeld. Er is in die shedding, denk je, dat er spike proteïnen zijn die dan overspringen. Er is niks geen spike proteïne dat overspringt.  Wat overspringt is de energie, is informatie. En wat in een vaccin zit is eigenlijk iets wat het lichaam , het is de mRNA activeert iets in het lichaam waardoor het lichaam de spike proteïne aanmaakt. Het is een reactie van het lichaam. dus mocht jij last hebben van shedding, dan is dat puur omdat jij de informatie overneemt. De magnetron zou je ook niet zeggen dat hij shedding doet. Hij zendt uit. En dat is de basis verschil in hoe we erin staan.   Maar goed, ik ga je veel meer vertellen volgende week. Dan ga ik wat dieper op deze materie in. En dan vallen waarschijn lijk  alle muntjes weer, alle kwartjes. En dan krijg je de inzichten in hoe dit allemaal in elkaar zit en wat we daar aan kunnen doen. Want het is absoluut niet allemaal energetisch. We kunnen er heel veel meer aan doen dan je denkt.

We gaan het hebben over de Microtubules en Microbubles, het effect van grafeen oxide, wat het nou precies is en hoe het functioneert. En wat vaccinaties zijn en hoe anders zij zijn dan de mRNA injecties. En de samenhang van alle aspecten die wij behandeld hebben. En nog veel meer. Dus , wellicht tot de volgende keer.